Home Trường Cao Đẳng Danh sách các ngành đào tạo của trường cao đẳng du lịch Nha Trang mới nhất

Danh sách các ngành đào tạo của trường cao đẳng du lịch Nha Trang mới nhất

0
Danh sách các ngành đào tạo của trường cao đẳng du lịch Nha Trang mới nhất

Trường Cao đẳng du lịch Nha Trang là cơ sở đào tạo uy tín, thuộc quyền quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dưới đây là thông tin về các ngành của trường cao đẳng du lịch Nha Trang mới nhất mà bạn có thể tham khảo.

Các ngành hệ cao đẳng

STT Ngành Mã ngành
1 Quản trị Khách sạn 6810201
2 Quản trị Nhà hàng 6810206
3 Quản trị Lễ tân 6810203
4 Quản trị Khu resort 6810202
5 Quản trị Lữ hành 6810104
6 Kỹ thuật chế biến món ăn 6810207
7 Hướng dẫn du lịch 6810103
8 Kế toán doanh nghiệp 6340302

Các ngành hệ trung cấp

STT Ngành đào tạo Mã ngành
1 Quản trị khách sạn 5810201
2 Nghiệp vụ nhà hàng 5810206
3 Nghiệp vụ lễ tân 5810203
4 Quản trị lữ hành 5810104
5 Hướng dẫn du lịch 5810103
6 Kỹ thuật chế biến món ăn 5810207
7 Kế toán doanh nghiệp 5340302
8 Quản trị khu Resort 5810202