Home Trường THPT Danh sách các trường THPT ở Điện Biên

Danh sách các trường THPT ở Điện Biên

0
Danh sách các trường THPT ở Điện Biên

Chọn trường cấp 3 luôn là vấn đề nan giải của rất nhiều bậc phụ huynh trên cả nước nói chung và khu vực tỉnh Điện Biên nói riêng. Vậy nên, để có thể dễ dàng đưa ra chọn lựa, hãy tham khảo ngay danh sách các trường Trung học phổ thông tại Điện Biên dưới đây.

 1. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
 2. Trường THPT Phan Đình Giót
 3. Trường THPT huyện Điện Biên
 4. Trường THPT Thanh Chăn
 5. Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ
 6. Trường THPT Mường Nhà
 7. Trường THPT Nà Tấu
 8. Trường PT DTN THPT huyện Điện Biên
 9. Trường THPT Thanh Nưa
 10. Trường THPT Mùn Chung
 11. Trường THPT thị xã Mường Lay
 12. Trường PT DTN THPT huyện Tuần Giáo
 13. Trường THPT Mường Chà
 14. Trường PT DTN THPT Mường Chà
 15. Trường THPT Tủa Chùa
 16. Trường THPT Tả Sìn Thàng
 17. Trường THPT Tuần Giáo
 18. Trường THPT Mường Nhé
 19. Trường PT DTN THPT huyện Tủa Chùa
 20. Trường THPT Trần Can
 21. Trường THPT Chà Cang
 22. Trường THPT Mường Luân
 23. Trường PT DTN THPT Điện Biên Đông
 24. Trường THPT DTNT H. Mường Nhé
 25. Trường THPT Mường ảng
 26. Trường THPT Búng Lao
 27. Trường PT DTN THPT Mường Ảng